Motoring
CF Moto Srbija
voge motocikli

Kompp batajnica

Super Soco

baner mb

autopromet

Polaganje prve pomoći za autoškolu

Polaganje za prvu pomoć je po novom zakonu je obavezno ukoliko nemate dozvolu, odnosno ako prvi put pozažete vozački ispiz bilo koje kategorije. 
 
Polaganje prve pomoći
 
Polaganje se može izvršiti u auto školama i medicinskim ustanovama koje su za to nadležne ili u Crvenom krstu.
 
Potvrda o položenom kursu je potrebna da biste uopšte i mogli da se prijavite za polaganje ispita vožnje, a kandidat može da se prijavi na kurs u bilo kojoj fazi obuke.
 
Svaki kandidati mora savladati osnove u pružanju prve pomoći poput zaustavljanja krvarenja, previjanja rane, imobilizacija pomoću trouglaste marame, veštačko disanje itd. 
 
Kurs se sastoji od 8 časova predavanja i vežbi, a na kraju je ispit. Celokupna obuka se završava za dva dana. Prvi dan je rezervisan za obuku, a drugi za polaganje ispita.
 
Polagane prve pomoći se sastoji od pismenog i usmenog dela. Pismeni deo traje 45 minuta, popunjava se test od 20 pitanja zaokruživanjem tačnih odgovora. 
 
Nakon položenog pismenog dela polaže se pratični deo gde treba osvojiti 65 od ukupno 100 bodova kako bi se test položio.
 
Posle polaganja ispita nadležna ustanova kandidatu izdaje potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći.
 
Cena ovog kursa i ispita je oko 6.000 RSD.
moto garaza
benzin u krvi
segway powersports

moto gume

Pilot sport

moto delovi i oprema pontis